Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu na ZUŠ Blatná je možné dle školního řádu obdržet pouze u zápisu žáků.

Úplata za vzdělávání (dříve "školné") je příspěvkem na provoz školy - nájemné, energie a učební pomůcky. Platy zaměstnanců jsou hrazeny z prostředků MŠMT. 

 

Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2011/2012:

 

HUDEBNÍ OBOR                        pololetí             1 měsíc

Přípravné studium                       1160 Kč              232 Kč

Základní studium                        1 270 Kč             254 Kč

 

VÝTVARNÝ OBOR                     pololetí             1 měsíc

Přípravné studium                       1310 Kč              262 Kč

Základní studium                        1 320 Kč             264 Kč

Pobočka v Záboří - 2 hodiny          900 Kč              180 Kč

 

TANEČNÍ OBOR                        pololetí             1 měsíc

Přípravné studium                       1005 Kč              201 Kč

Základní studium                        1 030 Kč             206 Kč

 

Způsob úhrady:

- danou částku hradí rodiče pololetně na základě lístečků, které obdrží žák od svého třídního učitele, platbu je možné provést převodem, případně vložením na účet České spořitelny

- v červnu obdrží rodiče výzvu k úhradě na nový školní rok, která je splatná do 31. srpna